Directie

Albert Adams, directeur
 
De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de directie. De directie wordt op projectbasis ondersteund door externe krachten en een aantal vrijwilligers. De financiële administratie is in handen van een administratiekantoor dat specifieke kennis heeft van de culturele sector.


Bestuur

Dorothé Rothbarth, voorzitter
Loeky Olthuis, secretaris
Theo Berkhout, penningmeester

 
 
Bestuur en directie onderschrijven de doelstellingen ter bevordering van good governance die de Governance Code Cultuur formuleert en past de principes en best practices van de code  waar mogelijk toe binnen de kaders van de tijdsinvestering die bestuur en directie kunnen bieden.
 
Bestuurders van de stichting ontvangen voor hun inzet en eventueel gemaakte onkosten geen vergoeding. Binnen de organisatie ontvangen de directie en medewerkers (projectbasis) een vergoeding op basis van de beschikbare middelen. Het streven is de CAO theater te gaan volgen. Onkosten van medewerkers worden gedeclareerd.