Culturele ANBI

Stichting Art connects People is door de belastingdienst aangewezen als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat de stichting zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richt op cultuur.
Financiële uitgangspunten
Alle projecten die de stichting zelfstandig, in samenwerking en coproductie tot stand brengt, zijn zonder winstoogmerk. Omdat publiekinkomsten vaak niet voldoende zijn voor de exploitatie van de projecten, worden via aanvragen en campagnes aanvullende bijdragen geworven bij overheden en private partijen. Het gaat daarbij om subsidies van fondsen, sponsoring en bijdragen van particulieren.
Activiteiten van meer commerciële aard worden ontplooid mits deze direct gerelateerd zijn aan de projecten en het financieel resultaat ten goede komt aan de projecten.
Doneren
Alleen bij een ‘culturele ANBI’ kunnen donateurs gebruikmaken van de multiplier in de giftenaftrek van artikel 6.39a Wet IB 2001 en artikel 16, lid 3 Wet Vpb 1969. Hierdoor zijn bijdragen van donateurs voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Een eenmalige gift is beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; er geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen.
Periodieke giften (minimaal vijf jaar) zijn volledig aftrekbaar zonder aftrekdrempel.
Daarnaast kan een culturele ANBI zelf gebruikmaken van de bestedingsreserve van artikel 12 Wet Vpb 1969.