Over ons

Art connects People ontplooit activiteiten op organiserend, producerend, faciliterend en financieel ondersteunend vlak. Daarnaast ondersteunt en faciliteert de stichting instellingen met een culturele ANBI status, die podiumkunstproducties en daar aan gerelateerde activiteiten realiseren. Cultureel ondernemerschap, samenwerking en coproducties met andere organisaties staan hoog in het vaandel.

Missie en beleid

Stichting Art connects People stelt zich ten doel om podiumkunstproducties in brede zin te bevorderen. Om deze missie te realiseren ontplooit de stichting in binnen- en buitenland activiteiten op organiserend, producerend, faciliterend en financieel ondersteunend vlak. Daarnaast ondersteunt en faciliteert de stichting culturele instellingen, meestal met een ANBI status, die podiumkunstproducties en daar aan gerelateerde activiteiten realiseren.
Cultureel ondernemerschap, samenwerking en coproducties met andere organisaties staan hoog in het vaandel.

Activiteiten

Producerend:
De stichting kan optreden als (co)producent van muziek, dans en theaterprogramma’s. Bijzondere aandacht gaat uit naar multidisciplinaire producties.

Organiserend:

De stichting kan als (co)producent culturele evenementen organiseren waarbij podiumkunstgezelschappen en/of artiesten van andere kunstdisciplines worden uitgenodigd om op te treden.

Faciliterend:

De stichting kan zelfstandig en/of in samenwerking/coproductie met culturele instellingen activiteiten ontwikkelen en uitvoeren die gericht zijn op uitvoeringen van producties van podiumkunstgezelschappen, randprogrammering en ondersteunende commercieel gerichte activiteiten.

Financieel ondersteunend:

De stichting kan als (co)producent activiteiten ontwikkelen en uitvoeren die gericht zijn op financiële ondersteuning van activiteiten van podiumkunstgezelschappen en/of organisatoren.

 

Activiteiten periode 2018-2021

Producerend:
De stichting heeft in de planperiode een aantal (podiumkunst)producties in binnen- en buitenland in voorbereiding en uitvoering. De meeste producties komen tot stand in samenwerking of coproductie met andere culturele instellingen. Het betreft onder meer tournees naar Rusland en Japan, cd-projecten, optredens in Italië en optredens in combinatie met (muziek)cursussen waarbij deelnemers onderdeel zijn van het programma van de uitvoeringen. Hierbij wordt ook de achterbannen van participerende Nederlandse artiesten en ensembles betrokken.

Organiserend:
De stichting organiseert in samenwerking met diverse partners de serie Proefkamermuziek in Muiden. Hiervoor worden diverse muziekensembles uitgenodigd. Na afloop van de optredens vinden informele wijnproeverijen plaats waarbij publiek wijn kan bestellen. De profit (25%) komt ten goede aan ensembles en de activiteiten van de stichting. De marketing richt zich met name op de verbinding van culturele, sociale netwerken, innovatie en nieuwe media.
Faciliterend:
De stichting faciliteert op corporate niveau en in samenwerking met partners op productie niveau de serie Proefkamermuziek in Ede. Planning, programmering, productie, marketing en financiering zijn daarbij de belangrijkste items.
De stichting faciliteert op het vlak van beleid, organisatie, marketing en financiering tevens een aantal artiesten en culturele instellingen die podiumkunstproducties realiseren in binnen- en buitenland.
Financieel ondersteunend:
Om producties van podiumkunstgezelschappen mede mogelijk te maken, continueert  de stichting het project Cultuur en Wijn. Dit initiatief biedt publiek de mogelijkheid om podiumkunstinstellingen financieel te ondersteunen. Van de aankoopbedragen van wijn komt de profit  (25%) ten goede aan gezelschappen die aangesloten zijn bij dit initiatief en de activiteiten van de stichting.